Phong thủy mộ phần như thế nào để con cháu may mắn

Theo phong thủy học, thì âm trạch là nơi an táng người chết, tức là phần mộ hay còn gọi là mộ phần. Người Á Đông có truyền thống thờ cúng tổ tiên, hơn nữa trong phong thủy học, sự tốt xấu của phong thủy âm trạch quan hệ trực tiếp đến sự giàu nghèo sang hèn của con cháu đời sau, nên phong thủy âm trạch rất được coi trọng.

Vậy thì cách cục phong thủy âm trạch như thế nào có thể mang lại phúc ấm cho con cháu đời sau?

Trong lý thuyết phong thủy học có thuyết “Nhân thụ vu phụ mẫu, bản hài đắc khí, di thể thụ âm”, có nghĩa là hình thể của con cháu đời sau là một phần do tổ tiên để lại, nếu hài cốt của tổ tiên nhận được nhiều sinh khí thì con cháu đời sau sẽ nhận được phúc lộc từ đó.

Bởi vậy, để làm cho âm trạch có thể mang lại phúc ấm cho con cháu, điều quan trọng là phải tìm được phần mộ phù hợp với phong thủy âm trạch.

Một cách cục phong thủy âm trạch tốt phải phù hợp với cách cục tự nhiên, long sơn hướng thủy phải hợp nhau mới có thể nhận được linh khí của trời đất, bởi vậy hợp thiên thời, hợp địa vận, hợp sơn thủy là tiêu chuẩn của phong thủy âm trạch.

Một cách cụ thể, xây dựng một cách cục phong thủy âm trạch tốt cần phải bắt đầu từ năm yếu tố địa lý là: Long, huyệt, sa, thủy, hướng. Năm yếu tố này phải hòa hợp nhau, tạo nên một tổng thể hài hòa cho nơi chôn cất.

Long: Chỉ mạch núi có sinh khí lưu động. Sinh khí trong đất là vô hình nhưng có thể biết được. Cổ nhân có câu: “Long mạch thật thì huyệt thật, long mạch giả thì huyệt giả. Xem hình thế của gò đất có thể biết được long mạch, tìm được long mạch”.

Huyệt: Chỉ việc tìm đúng “huyệt kết” sinh khí chảy không nhất thiết tạo thành huyệt kết tức huyệt tụ được sinh khí, không làm tản sinh khí.

Sa: Chỉ núi ở gần huyệt địa. Huyệt mộ được gò, núi bao bọc thì khí tụ.

Thủy: Chỉ dòng nước, hồ ao, sông ngòi hoặc biển cả. Nếu trước huyệt mộ có dòng nước chảy từ từ làm khí không tản thì tốt. Kinh táng có câu: “Phép trong phong thủy được thủy là thứ nhất, tàng phong là thứ hai”.

Hướng: Chỉ hướng tốt theo mệnh cung của người được an táng. Và hướng không có sát khí hướng thẳng vào mộ phần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *